Jump to content
account_circle Sign In

Sign InOr sign in with one of these services

person_add Sign Up

Leaderboard

The search index is currently processing. Leaderboard results may not be complete.
 1. Mădălina^

  Mădălina^

  Founder


  • Points

   3

  • Content Count

   32


 2. P@pu

  P@pu

  Founder


  • Points

   1

  • Content Count

   523


 3. zeulus

  zeulus

  Members


  • Points

   1

  • Content Count

   8


 4. pyriel

  pyriel

  Members


  • Points

   1

  • Content Count

   131Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/14/2022 in all areas

 1. 2 points
  ⭐⭐ ◈ Nickname: ◈ Varsta: ◈ Profil Steam: ◈ Ai citit Regulamentul ?: ◈ Ore jucate - link GameTracker: ◈ Poti folosi TeamSpeak ?: ⭐ ⭐ ◈ Titlul topicului trebui sa fie sub forma: [Cerere Admin] Nickname ◈ Sa detii jocul Counter Strike 1.6 pe STEAM. ◈ Sa ai minim 15 ore jucate pe server. ◈ Sa fii activ atat pe server cat si pe forum. ◈ Sa nu faci abuz indiferent de gradul detinut ! ◈ Sa citesti si sa intelegi regulamentul serverului ! ◈ Acest model trebuie respectat altfel cererea va fi RESPINSĂ !
 2. 1 point
  P@pu

  [RBL] Votati Serverul

  Votat! https://topg.org/cs-servers/server-621003
 3. 1 point
  Stendhal ⭐

  [RBL] Votati Serverul

  Voted! ✅
 4. 1 point
 5. 1 point
  pyriel

  [RBL] Votati Serverul

  votat
 6. 1 point
  Mely

  [RBL] Votati Serverul

  Voted
 7. 1 point
 8. 1 point
  Mădălina^

  [RBL] Regulament

  - Regulamentul nu este facut pentru a acorda vreun beneficiu absolut nimanui,acesta are rolul de a duce la buna desfasurare a jocului; - Adminii trebuie sa inteleaga ca sunt JUCATORI CU RESPONSABILITATI,niciun admin nu e mai presus fata de un jucator simplu si nici viceversa; - Nu sunteti bineveniti daca intrati cu gandul de a face rau,mai bine nu intrati,nu cautam "smecherasi" cu figuri in cap ci oameni cu bun simt; - Evitati sa atrageti atentia in mod negativ; - Regulamentul poate intampina imbunatatiri,astfel,recomandam verificarea zilnica a acestuia; - La cererile de admin/slot -> Argumentati decizia (Exemplu: pro pentru limbaj,activitate,etc... | contra - limbaj obscen,comportament neadecvat); - Nu aveti voie sa va urcati pe textura hartii acolo unde se vede prin textura ei;(Ex: de_romania2002,de_nuke_rarea,de_amr...etc) - Jocul este free in limita bunului simt! - Rush-ul ESTE PERMIS !!! ************************************************************************************************************************************************************************ - The regulation is not made to give any absolute benefit to anyone, it has the role of leading to the smooth running of the game; - Admins must understand that they are PLAYERS WITH RESPONSIBILITIES, no admin is superior to a simple player and vice versa; - You are not welcome if you enter with the thought of doing harm, you better not enter, we are not looking for "tricksters" with figures in their heads but people with common sense; - Avoid attracting negative attention; - The regulation can undergo improvements, thus, we recommend its daily verification; - At admin / slot requests -> Argue the decision (Example: for language, activity, etc ... | CONS - obscene language, inappropriate behavior); - You are not allowed to climb on the texture of the map where it is seen through its texture; (Ex: de_romania2002, de_nuke_rarea, de_amr ... etc) - The game is free within the limits of common sense! - Rush IS ALLOWED !!! ************************************************************************************************************************************************************************ Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos! Va multumim! ************************************************************************************************************************************************************************ Please read the information below carefully! Thank you! ************************************************************************************************************************************************************************ 1. Numele sau Limbajul vulgar/indecent/necorespunzator nu este permis,acesta se sanctioneaza in functie de gravitate: *Nume - Nume vulgar -> Adminul are obligatia de a-i schimba numele jucatorului. - Daca jucatorul continua sa-si schimbe numele in unul vulgar,neadecvat - Ban 120 de minute - Reclama -> Nume gen 192.100.130.140 sau Gigel.N-ambani.Ro - Ban Permanent sau Schimbarea Numelui in : ADD-REBELII.*********.RO *Limbaj - Standard -> Limbaj vulgar - 3-5 minute gag urmat de BAN 120 de minute daca respectiva persoana nu inceteaza - Extrem -> Injurii legate de morti,familie ; Amenintari cu privire la viata reala -> Ban Permanent 2. Folosirea oricarui cod,hack,cheat, program sau modele (ESL models,cheat models)care creeaza avantaje fata de alti jucatori este strict interzisa -> Ban Permanent 3. Daca un jucator face reclama pe server prin intermediul chat-ului - Ban Permanent 4. Pentru ORICE discutie cu Adminii, in special reclamarea unui jucator, folositi comanda "Say_team @mesaj" . 5. Nu este permisa reconectarea imediata pe server(retry) in aceeasi runda in care ati murit si nici daca ati primit GAG -> Ban 120 de minute - Daca iesiti de pe server,asigurati-va ca intrati dupa expirarea GAG-ului. 6. Echipa T are OBLIGATIA de a pune BOMBA[ C4 ] in unul din locurile destinate(X-uri | Bombsite-uri). - Daca bomba este cazuta atunci teroristii au OBLIGATIA de a o ridica si de a o amorsa in bombsite|In aceasta situatie ESTE INTERZIS CAMP-UL - Cine nu va incerca sa amorseze bomba va primi (Slap/Slay) - In cazul in care bomba a fost pusa, teroristii au OBLIGATIA de a proteja zona in care se afla,in caz contrar ->Slay|Slayteam - *EXCEPTIE* SLAY - cazul in care jucatorul nu are timp sa amorseze bomba 7. Echipa CT are OBLIGATIA sa dezamorseze BOMBA [ C4 ] in cazul in care aceasta a fost amorsata - Daca echipa CT nu dezamorseaza bomba,acestia vor fi pedepsiti - Slay|Slayteam - *EXCEPTIE* SLAY - cazul in care jucatorul/jucatorii ramasi in viata de la echipa CT nu au timp suficient 8. Pe hartile bycastor: - Este PERMISA folosirea armelor din casa. - Este INTERZIS statul in pesteri/grote | Slay/Kick/Ban 60 de minute - Cuvantul cheie este: ARSENIE BOCA 9. Schimbarea sistematica a numelui = Slay/Kick/BAN 120 de minute 10. Jucatorii afk vor primi KICK doar in cazul in care server-ul este FULL 11. Aruncarea bombei in locuri inguste de unde nu se poate recupera - Slay 12. Nu folositi excesiv comanda "say" = Slay/Kick/Ban 120 de minute 13. Este interzisa divulgarea de detalii privind pozitia jucatorilor pe harta, viata lor ramasa etc ... -> Slay/Kick/BAN 120 de minute 14. Injuriile aduse la adresa adminilor sunt sanctionate in functie de gravitate,adminul luandu-si dreptul de a executa orice comanda pe care acesta o considera potrivita. 15.Este interzis sa va dati cu parerea la cererile de nume rezervat/admin sau cele de ban/unban daca nu faceti parte din staff,riscati warn/ban. 16.Este interzis rebuy-ul,sa cumperi prea multe he-uri si sa le folosesti,riscati:Slay/Kick/BAN 120 de minute ************************************************************************************************************************************************************************ SERVER RULES: 1. The name or the vulgar / indecent / inappropriate language (foreign characters) is not allowed, it is sanctioned depending on the severity: *Name - Common name -> The admin has the obligation to change the player's name. - If the player continues to change his name to a vulgar one, inappropriate - Ban 120 minutes - Advertising -> Name like 192.100.130.140 or Gigel.N-ambani.Ro - Permanent Ban or Change of Name in: ADD-REBELII. *********. RO *Language - Standard -> Vulgar language - 5 minutes gag followed by BAN 120 minutes if the person does not stop - Extreme -> Insults related to mother, dead, family; Real Life Threats -> Permanent Ban 2. The use of any code, hack, cheat, program or models (ESL models, cheat models) that create advantages over other players is strictly forbidden -> Ban Permanent 3. If a player advertises on the server via chat - Ban Permanent 4. For ANY discussion with the Admin, especially claiming a player, use the "Say_team @message" command. 5. Immediate reconnection on the server is not allowed (retry) in the same round in which you died or if you received GAG -> Ban 120 minutes - If you log out of the server, make sure you log in after the GAG expires. 6. Team T has the OBLIGATION to place the BOMB [C4] in one of the intended places (Xs | Bombsite). - If the bomb is dropped then the terrorists have the OBLIGATION to pick it up and prime it in the bombs | In this situation the CAMP IS FORBIDDEN - Who will not try to detonate the bomb will receive (Slap / Slay) - If the bomb was planted, terrorists have an OBLIGATION to protect their area, otherwise -> Slay | Slayteam - * EXCEPTION * SLAY - if the player does not have time to start the bomb 7. The CT team has the OBLIGATION to defuse the BOMB [C4] if it has been primed - If the CT team does not defuse the bomb, they will be punished - Slay | Slayteam - * EXCEPTION * SLAY - if the surviving player / players from the CT team do not have enough time 8. On bycastor maps: - It is PERMITTED to use weapons in the house. - It is FORBIDDEN to stay in caves / grottoes Slay / Kick / Ban 60 minutes - The key word is: ARSENIE BOCA 9. Systematic name change = Slay / Kick / BAN 120 minutes 10. afk players will receive KICK only if the server is FULL 11. Throwing the bomb in narrow places where it cannot be recovered - Slay 12. Do not overuse the "say" = Slay / Kick / Ban 120 minute command 13. It is forbidden to disclose details regarding the position of the players on the map, their remaining life etc ... -> Slay / Kick / BAN 120 minutes 14. The insults brought against the admins are sanctioned according to the gravity, the admin taking the right to execute any order that he considers appropriate. 15. It is forbidden to give your opinion to the requests of reserved name / admin or those of ban / unban if you are not part of the staff, you risk warn / ban. ************************************************************************************************************************************************************************ 1. Jignirea,Injuriile,Amenintarile,etc... SUNT STRICT INTERZISE,acestea fiind sanctionate in functie de gravitate -> Minus/Remove/Ban Permanent 2. Pastrati un limbaj decent pe chat. 3. Daca un coleg va jigneste/injura/ameninta,pe dumneavoastra sau pe alti jucatori,faceti poze si anuntati un Fondator . - ATENTIE-Este interzis sa folositi comenzi pentru a pedepsi alti admini; - Daca dvs. continuati si jigniti/injurati/amenintati,veti fi sanctionat de-asemenea. 4. Sub nicio forma nu veti debana jucatorii banati de alti admini -> Avertisment/Minus/Remove 5. Adminul care a dat ban-ul este in masura sa-l si scoata, niciun alt admin nu are dreptul de a debana jucatorul respectiv -> Minus/Remove - *EXCEPTIE* - Cei care detin gradul de Fondator sau Manager 6. Nu dati afara jucatori fara motiv sau din motive nejustificabile (nu dati kick daca serverul nu este full)-> Avertisment/Minus/Remove 7. Este strict interzisa oferirea accesului unei alte persoane (indiferent ca e frate,sora,etc...) riscati-> Remove 8. Nu folositi excesiv comenzile amx_say ; amx_csay ; amx_tsay . 9.Se va evita intrarea pe server cu un alt nume decat cel pe care aveti adminul. 10. Sub nicio forma NU FOLOSITI CODURI sau orice alte mijloace menite sa va creeze avantaje in joc -> Remove&Ban permanent 11. Respectati adminii cu grade mai mari , ascultati sfaturile lor sau cerintele si daca ceva va nemultumeste contactati un Fondator 12. Odata ce un admin anunta pe amx_chat sau say_team @ ca se uita pe un jucator, este INTERZIS SA MAI EXECUTATI COMENZI PE ACEL JUCATOR -> Avertisment/Minus/Remove 13. NU AVETI VOIE SA VA BAGATI PESTE COMENZILE DATE DE UN ADMIN MAI MARE CA VOI IN GRAD . 14. Inainte de a da vot, adminul isi ia obligatia de a verifica hartile jucate anterior prin executarea comenzii /harti pentru a se asigura ca hartile pe care le va da la vot nu se afla in sirul celor 5 afisate de plugin. 15. Aveti obligatia de a pastra demo-urile minim 3 zile pentru a va putea "apara" in cazul unei cereri de unban sau a unei reclamatii -> Avertisment/Minus/Remove 16.Nu schimbati harta pe perioada programului de noapte - Cei care se aventureaza si schimba -> Avertisment/Minus/Remove 17.Daca aveti suspiciuni cu privire la corectitudinea jocului unui alt admin,inregistrati un demo si prezentati-l unui fondator.Este interzisa banarea intre admini Avertisment/Minus/Remove 18. Adminii,cu exceptia managerilor si fondatorilor, NU au dreptul de a solicita verificarea aplicatiei Counter Strike prin wargods si este interzisa banarea doar pentru neacordarea scanarii.(Demo este Obligatoriu) 19. Daca fondatorii serverului solicita verificarea aplicatiei Counter Strike prin wargods unui jucator care in trecut a fost scanat si depistat cu coduri (ex: aim, wall, vermilion) iar acesta refuza sa fie verificat ,va fi banat. ************************************************************************************************************************************************************************ ADMIN RULES: 1. Offenses, Injuries, Threats, etc ... ARE STRICTLY PROHIBITED, these being sanctioned depending on the severity -> Minus / Remove / Ban Permanent 2. Keep a decent chat language. 3. If a colleague offends / swears / threatens you, or otherr player take pictures and announce a Founder - WARNING-It is forbidden to use comands to punish other admins; - If you continue and offend / swear / threaten, you will also be sanctioned. 4. Under no circumstances will you deploy players banned by other admins -> Warning / Minus / Remove 5. The admin who gave the ban is able to remove it, no other admin has the right to roll the respective player -> Minus / Remove - * EXCEPTION * - Those who hold the rank of Founder or Manager 6. Do not kick out players for no reason or for unjustifiable reasons (do not kick if the server is not full) -> Warning / Minus / Remove 7. It is strictly forbidden to offer access to another person (regardless of whether it is brother, sister, etc ...) otherwise you risk-> Remove 8. Do not overuse amx_say commands; amx_csay; amx_tsay. 9. It will avoid entering the server with a different name than the one you have the admin. 10. Under no circumstances DO YOU USE CODES or any other means meant to create advantages in the game -> Remove & Ban permanently 11. Respect admins with higher grades, listen to their advice or requirements and if something displeases you contact a Founder 12. Once an admin announces on amx_chat or say_team @ that he is looking at a player, it is FORBIDDEN TO EXECUTE COMMANDS ON THAT PLAYER -> Warning / Minus / Remove 13. YOU DO NOT WANT TO GET OVER THE ORDERS GIVEN BY A GREATER ADMINISTRATOR THAN YOU. 14. Before voting, the admin takes the obligation to check the previously played maps by executing the command / maps to ensure that the maps he will vote are not in the row of the 5 displayed by the plugin. 15. You have the obligation to keep the demos for at least 3 days in order to be able to "defend" yourself in case of an unban request or a complaint -> Warning / Minus / Remove 16. Don't change the map during the night program - Those who venture and change -> Warning / Minus / Remove 17. If you have suspicions about the correctness of another admin's game, record a demo and present it to a founder. Banning between admins is forbidden. Warning / Minus / Remove 18. The admins,excepting the founders and managers, do NOT have the right to request the verification of the Counter Strike application through wargods and it is forbidden to ban only for not granting the scan. (Demo is Mandatory) 19. If the founders of the server request the verification of the Counter Strike application through wargods to a player who in the past was scanned and detected with codes (ex: aim, wall, vermilion) and he refuses to be verified, he will be banned. ************************************************************************************************************************************************************************ - Cereti sfatul Adminilor atunci cand vreti sa dati un vot pentru harta,daca nu sunt admini pe server intrebati jucatorii ce doresc. Cine schimba harta dupa bunul plac va primi Avertisment/Minus/Remove! - Se dau la vot 2 harti. - Nu dati restart la runda, serverul isi da restart automat. - Timpul de rulare al unei harti este de 35 de minute. - Timpul unei runde este de 1 minut si 47 secunde - Timpul de freeze este de minim 3 si maxim 5 secunde. - *EXCEPTIE* - mp_freezetime va fi setat pe 0 (amx_cvar mp_freezetime 0) pe hartile fy;awp;35hp,etc... - Votul se da in ultimele 10 minute de joc. - Harta se schimba in ultimele 5 minute de joc. ************************************************************************************************************************************************************************ - Ask the Admins for advice when you want to vote for the map, if there are no admins on the server, ask the players what they want. Whoever changes the map at will will receive a Warning / Minus / Remove! - 2 maps are put to the vote. - Do not restart the round, the server restarts automatically. - The running time of a map is 35 minutes. - The time of a round is 1 minute and 47 seconds - Freeze time is minimum 3 and maximum 5 seconds. - * EXCEPTION * - mp_freezetime will be set to 0 (amx_cvar mp_freezetime 0) on maps fy; awp; 35hp, etc ... - The vote is given in the last 10 minutes of the game. - The map changes in the last 5 minutes of play. ************************************************************************************************************************************************************************ Cu respect,Stafful REBELII Once a rebel, always a rebel ♦♦♦ GL & HF ♦♦♦
 9. 0 points
  ◈ Nickname: BryLLySStY ◈ Varsta: 28 ◈ Profil Steam: https://steamcommunity.com/profiles/76561199232111529/ ◈ Ai citit Regulamentul ?: Da ◈ Ore jucate - link GameTracker: 5-6 ore ◈ Poti folosi TeamSpeak ?:nu
Powered by Invision Community
×
×
 • Create New...